CV

Formel uddannelse

Jeg er uddannet cand psych fra Aarhus Universitet i 2008 og er autoriseret i 2010 af Psykolognævnet. Jeg forventes at afslutte min specialistuddannelse i Arbejds- og Organisationspsykologi når jeg har indsendt mine papirer julen 2017  Jeg er desuden påbegyndt speciale nummer to – nemlig psykotraumatologi.

Min specialistuddannelse i AO indeholder forskellige kurser samt et grundstammeforløb rettet mod konsulentfunktion hos WBS Organisationspsykologer. Jeg har bl.a. valgt at fordybe mig i kriseintervention, ledelse, konsulentarbejde og aktionslæring ligesom jeg har nydt at være kreativ og derfor har taget et kursus hos kaospiloterne i Århus og bruger grafisk facilitering. Min supervison (en del af kravet til specialistuddannelsen) har jeg modtaget hos Arne Vestergaard ,Peter KlangeEjnar Bryld, Vibe Strøier, Lone Willer  og Lotte Lüscher. Alle har fokus på både et højt fagligt niveau og et solidt personligt engagement.

I mit fokus på kriser og stress har jeg valgt at få supervision af Louise Svendsen.

Iværksætteri er et emne som fortløbende har min interesse. Jeg tog i 2006 et semester på Center for Entrepreneurship på Århus Universitet og har været en del af Ideriget i Mejlgade i Århus.

 Praktisk erfaring

Jeg har bl.a. baggrund i ansættelse på arbejdsmiljøcenter hvor jeg lavede udredning og intervention ifm. påbud fra arbejdstilsynet. En anden stor opgave var at have intensive forløb med tilbagevending efter stresssygemeldinger.

Mine seneste to offentlige lederjobs har været mhp specifikke forandringsopgaver, hvorfor jeg har indgående erfaring med processer i offentlige afdelinger og institutioner. Praksiserfaringen har gået hånd i hånd med min specialistuddannelse, således jeg har fået det fornødne teoretiske fundament for at lave effektive og langtidsholdbare forandringer.

I min fritid er jeg meget interesseret i demokratiske processer. Det betyder at jeg sidder i flere bestyrelser. Jeg har gennem flere år været engageret på forskellig vis i Organisationspsykologisk Selskab under Dansk Psykologforening. I 2017 er jeg blevet valgt som formand og med dette følger at jeg repræsenterer Danmark i vores europæiske sammenslutning EAWOP.
I 2017 blev jeg også formand i den lokale faldskærmsklub HLF. Med dette følger en plads i Centerbestyrelsen for Holstebro- Lindtorp flyveplads. Jeg er desuden medlem i hovedbestyrelsen i Dansk Faldskærms Union. Bestyrelsesarbejdet er en meget værdifuld fritidsbeskæftigelse for mig.