Frivilligt Arbejde

2014 – nu medlem af bestyrelsen i Dansk Faldskærms Union – suppleant

Suppleanter er en aktiv del af bestyrelsen.

Mine opgaver har været fratrædelsesordning med konsulent, rekruttering af ny medarbejder, udarbejde funktionsbeskrivelse, afholde MUS med medarbejdere, lave processuelle forøb for bestyrelsen, tovholder på visse pressefremstød.

I 2018 har jeg sagt ja til at være “suppleant for næstformand”.

2016 – nu Formand / næstformand / medlem af bestyrelse i Holstebro Lindtorp Faldskærmsklub

Herunder formand for Lindtorp Flyvecenter som er paraplyorganisation for 5 klubber.

Opgaver er daglig drift at center og klub – herunder kontakt til kommune og andre myndigheder ifht miljø,  kontakt til kasser om økonomi, sikring af udstyr og kontroller heraf, arbejde for at sikre nye medlemmer og løbende indtægter.

Jeg har i 2017 – 2018 været hovedkoordinator ifht at få lavet udviklingsoplæg for hele centeret – herunder projekt fra ide over tegning til fondsansøgning ifht stor renovering af bygninger, ansøgning hos kommune om 2 mio til ny bane, sikring af pressedækning af vores klub jf. kommunens ønsker, håndtering af kriseberedskab, forsikring og presse ifm en ‘efterhænger’ (en elev hang fast under flyveren).

2014 – nu Formand for Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologofrening

Jeg startede i 2012 i aktivitetsudvalget Aktivesterne som laver kurser. DErefter kom jeg i bestyrelsen, havde et par år som næstformand og blev i 2016 formand. Jeg er tillige delegeret for Dansk Psykologforening i det europæiske samarbejde EAWOP. 

Mine opgaver for medlemmer er både koordinerende, motiverende og idegenererende internt i bestyrelsen og aktivitetsudvalg, men også politisk ind i DP på bl.a møder med formandskollegiet. 

2016 – nu Meddirigent til Generalforsamling – Dansk Psykologforening

Administrationen,  4 andre psykologer og en jurist har tilsammen ansvaret for dels at gennemarbejde materiale fra bestyrelsen, indkomne forslag både før og un der GF samt afvikle GF ifht talerækker mm over to dage.

2012 – 2014 Medlem af AktiVesterne

AktiVesterne er en aktivitetsgruppe som laver kurser til medlemmer i vestdanmark under organisationspsykologisk selskab i Dansk Psykologforening.

2012 Vært på fotomodul på Ry Højskole

Sammen med en ven arrangerede og afholdt jeg en workshop på sommerkurset “Ry Uden Filter”

1999 – 2014 Medhjælper på Skanderborg Festivalen

En fast del af barpersonalet i Kaffebaren, hvor der serveres varme og kolde drikke med kaffe, chokolade og forskelligt spiritus.

2008 – 2009 Frivillig i Mellemfolkelig Samvirke

Jeg er med til at planlægge Latinamerika I Børnehøjde som er et arrangement for børn i Gellerupparken i Århus.

Under afholdelse af ugen er jeg med til at varetage pædagogiske opgaver omkring børnene ligesom jeg kan rådgive omkring tosprogsproblematikker.

Jeg tager billeder til MS´s hjemmeside

2006 Nødhjælpskørsel til Hviderusland

Jeg kørte sammen med en anden chauffør en lastbil til Hviderusland

Vi blev indlogeret privat og fik mulighed for at deltage i dagligdagen mens papirerne for godset blev ordnet.

Jeg var bl.a. ude at besøge en familie som havde en udviklingshæmmet dreng.

2003 – 2005 Projektkonsulent “Kvaglund Indenom”

Projektet havde til formål at hjælpe unge indvandrer ind på arbejdsmarkedet.

Jeg varetog supervision af de frivillige, som havde lektielæsning og praktiske aktiviteter med de unge.

Jeg stod for at afvikle møderne i styregruppen og implementerede systematiske arbejdsgange som f.eks. brug af Groupcare.

Stod for processen omkring udarbejdelse af en virksomhedsplan, som kunne bruges til at søge om tipsmidler.

2002 – 2003 Samtaler med misbrugere i Vejle Amt på institutionen Kråsiglund

Forløb med klienter der var på døgn institutionen og som var i sidste del af behandlingsforløbet.

Modtog supervision af en af de faste behandlere

1994 – 1997 Blå Kors Varmestue i Herning

Jeg varetog praktisk opgaver som rengøring og madlavning

Mest af tiden gik med samtaler og samvær med klienterne

2006 – 2007 En del af kontorfællesskabet IdéRiget i Århus

Kontorfællesskabet består af forskellige micro-virksomheder, som i høj grad har et kreativt omdrejningspunkt. Således var der flere grafikere, en professionel eventyrer, foredragsholdere og ide- og konceptudviklere. Ud over vores virksomheder brugte vi tid på at skabe et godt arbejdsmiljø for os alle ved at arrangere foredrag og ideudveksle.

Jeg undersøgte mulighederne for at starte firma med ”Glæde på arbejdsmarkedet” som kerneydelse.

Da jeg ikke havde mod på at springe ud som iværksætter, valgte jeg at påbegyndte mit speciale i kontorfællesskabet.