Påbud fra ArbejdsTilsynet

Hvis en virksomhed får et påbud på det psykiske arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet, er jeg sammen med ArbejdsmiljøCenter Midt Vest autoriseret til at afdække og stille forslag til udbedringer, således det igen bliver trygt og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde. Virksomheden kan både vælge selv at lægge meget af arbejdet i det, men virksomheden kan også vælge at overlade størstedelen til mig – som oftest har vi et stort fælles arbejde i en intensiv periode, hvor virksomheden både får kortlagt de forhold som arbejdstilsynet har krævet men også får en relevant opkvalificering af daglig parksis