Praktiske Oplysninger

Jeg har fire klinikdage i Struer hvor jeg tager sygesikringsklienter.

Afbud skal ske på SMS senest dagen før kl 10.00 hvis du vil undgå at betale for samtalen. Så har jeg mulighed for at give tiden videre til en anden.
Reglen gælder uanset årsagen, også selvom du eller dit barn bliver syg.

En session er 45 min.

Jeg har ydernummer hvilket betyder at du kan bruge en lægehenvisning hos mig. Nedenstående er fra Dansk Psykologforenings hjemmeside:

“Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp, hvis du tilhører en af de tilskudsberettigede personkredse.

Tilhører du personkreds 1-11 betaler du selv 420,06 kr. for første konsultation og 356,52 kr. for følgende konsultationer.

Unge mellem 18 og 24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11) – vær opmærksom på at der er et omsætningsloft fra regionens side som gør at der kan være ventetid. Ventetid kan ses på sundhed.dk

Visse kommuner giver hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune.

Vær opmærksom på om du som ung kan bruge Under Overfladen – det er Struer Kommunes gratis tilbud til unge fra 15 – 20 år. Jeg er indtrådt i ordningen igen.
https://struer.dk/born-unge-og-familier/stotte-til-born-unge-og-familier/terapeut-og-psykologhjaelp-til-15-20-arige/