Metode

Det er min erfaring at jeg sikrer en langtidseffekt ved at generere læring og ejerskab i organisationen. Derfor vil et forløb ofte være skræddersyet til den enkelte organisation og dets medlemmer ud fra erfaring, uddannelsesbaggrund og målsætninger.

Teoretisk er jeg bredt fundret men er særligt optaget af systemisk og narrative metoder som grundlag for mit design af intervention tillige ofte supplerer med visuelle fremstillinger f.eks. i form af grafisk facilitering.

I terapi arbejder jeg ligeledes med systemiske og narrative metoder, men også en psykoterapeutisk og eksistentiel tilgang. Senest har jeg via det psykotraumatologiske perspektiv i min praksis begyndt at arbejde med kroppens fysiske reaktioner som en vinkel til psykisk bedring.

Et tilbud vil derfor være tilpasset den bestillende organisation.