Udviklingsprojekt 2: V&O Engeneering

Sammen med en af mine ungdomsvenner Glenn Olsen har jeg en virksomhed hvor vi løser specialopgaver indenfor smedeindustrien.

Det er vores tanke at vi med tiden vil have et struktureret forløb for unge der er på kanten af arbejdsmarkedet, som en integreret del af virksomheden. Den psykologfaglige del af dette projekt er at afklare de unge som kommer i forløb og sikre at de får en relevant og ærlig introduktion til det danske arbejdsmarked.

Vi håber også med tiden at kunne have et vikarbureau som ansætter unge med behov for skånehensyn men med specifikke kundskaber indenfor smedeindustri og specialopgaver.