Udviklingsprojekt 4: Spring ud i Ledelse

Sammen med souschef Karsten Kokholm som jeg har mødt i faldskærmsverdenen vil jeg i løbet af 2019 tilbyde intensive forløb for unge ledere. Ønsket udspringer af vores engagement for at arbejde med talent og energi. Vi vil hjælpe unge talentfulde ledere til både at være faglig dygtige men også få en komprimeret personlig udvikling som modsvarer dette talent.

Vi har lagt mærke til at der kommer mange fagligt meget dygtige unge ledere ud i både det offentlige og det private erhvervsliv. De mangler af og til noget modenhed og noget pondus fordi de qua deres store talent er kommet hurtigt ind i ledelse. Vi ønsker at tilbyde et “modningsforløb” hvor der er fokus på frygtløs ledelse / modig ledelse. 

Vi vil tage de unge talenter ud i teams ud hvor de lærer at selv om krop og hoved fortæller dem at de skal være bange kan de med erfaring, faglighed og mod vende situationen og få en konstruktiv udvikling ud af det.