Praktiske Oplysninger

Jeg har fire klinikdage i Struer hvor jeg tager sygesikringsklienter.

Afbud skal ske senest dagen før kl 10.00 hvis du vil undgå at betale for samtalen. Så har jeg mulighed for at give tiden videre til en anden.
Reglen gælder uanset årsagen, også selvom du eller dit barn bliver syg.

En session er 45 min.

Jeg har ydernummer hvilket betyder at du kan bruge en lægehenvisning hos mig. Nedenstående er fra Dansk Psykologforenings hjemmeside:

“Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp, hvis du tilhører en af de tilskudsberettigede personkredse.

Tilhører du personkreds 1-11 betaler du selv 410,06 kr. for første konsultation og 341,92 kr. for følgende konsultationer.

Unge mellem 18 og 24 år er dog som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11) i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021.

Visse kommuner giver hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune.”

Vær opmærksom på om du som ung kan bruge Under Overfladen – det er Struer Kommunes gratis tilbud til unge fra 15 – 20 år. Jeg henviser til psykologer i ordningen da jeg ikke selv er en del af dette.
https://struer.dk/born-unge-og-familier/stotte-til-born-unge-og-familier/terapeut-og-psykologhjaelp-til-15-20-arige/