Udviklingsprojekt 1: UpDrift

Vi er 6 erfarne AO psykologer som mødes 4 – 6 gange om året for at drøfte nye tiltag indenfor stressbehandling. Vi er optaget af hvordan vi kan arbejde med den aktuelle samfundsudvikling der peger hen imod en individualisering, men også have fokus på de rammer som både organisationer og ledere sætter for trivsel i arbejdslivet. Vi håber med tiden at kunne tilbyde redskaber til andre psykologer.