Supervision af Grupper

I opgaven som supervisor for typisk 4 – 8 medarbejdere i en afdeling hjælpes vi ad med at løse aktuelle opgaver og dilemmaer. Men supervisionen kan også have også fokus på at kunne bruge erfaringer i et overordnet læringsmål således der genereres viden. Det er min oplevelse, at længerevarende opgaver giver et indgående kendskab til organisationen og dens medlemmer som betyder at jeg kan udfordre optimalt og derved give maksimal læring.