Stress (der arbejdes ud fra en tretrinsmodel, hvor du først skal have fysikken i ro, derefter skabes en struktur, der er bæredygtig og i tilbagevenden til job, tales der om gode vaner til forebyggelse)

Sorg (herunder kompliceret tab, kompliceret sorg, forlænget sorg efter principper fra PGT [link])

Traumer (senfølger af seksuelle overgreb, opvæksttraumer, fødselstraumer, pårørende til alvorligt syge. Der arbejdes med at bearbejde det oplevede, så det er muligt at leve videre med traumet, uden at blive forstyrret.)

Akut kriseintervention typisk ved dødsfald, overfald, bilulykker mm – jeg kan komme ud til stedet, typisk er der tæt opfølgning en uges tid efter.  Det er oftest raske mennesker, som kommer ud for noget ekstraordinært. I den situation kan det være godt at vide både, hvad der sker med krop og sjæl i øjeblikket samt, hvad man kan forvente den nærmeste fremtid.

PTSD (målrettet arbejde med at nedbringe symptomer som gør hverdagen vanskelig)

Mobning (typisk på arbejdspladsen, men kan også være i andre sociale sammenhænge eller i fortiden)