Tavshedspligt og registrering.

Som psykolog og medlem af Dansk Psykologforening arbejder jeg under de etiske principper for nordiske psykologer. Det indebærer frem for alt, at jeg har tavshedspligt, også over for offentlige myndigheder. Det betyder også, at jeg ikke udleverer journalmateriale, med mindre du udtrykkeligt har givet mig skriftligt samtykke til at jeg netop må udlevere din journal til den som specifikt anmoder om det.

Hvis du vil klage over mit arbejde kontakt mig da så vi kan finde ud af om der foreligger en misforståelse. Hvis du fortsat er utilfreds kan du klage til Psykolognævnet fordi jeg er autoriseret af dem.

Her er nogle oplysninger, jeg skal give dig ifølge EUs Persondatalov:

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. De skal være læsbare og forståelige af andre. Det er også en sikring af at andre kan overtage behandlingen såfremt der sker noget med mig.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Da vi du altid blive orienteret om det og vi vil være i dialog herom.

Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist. Disse oplysninger er personnummer ift at du går til psykolog ligesom nogle sundhedsforsikringer beder om et kort notat ifm ansøgninger om timer – disse notater vil være så korte som muligt og fremgå af din journal.

Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt, og der foreligger en aftale om retmæssig behandling af dato hos revisoren.

Din journal bliver opbevaret i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler, jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år efter sidste møde, hvorefter de slettes automatisk.

Du kan altid se din journal – det hedder ‘Aktindsigt’ Kontakt mig hvis du ønsker dette. Du får så tilsendt en pdf på sikker mail med din journal.

Jeg må ikke slette i en journal – et notat låses automatisk efter 48 timer, men hvis noget er forkert eller du er uenig, kan vi tilføje en rettelse, det vil så fremgå af en ‘juridisk udskrift’ men ikke af en almindelig udskrift.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Du kan også klage til Datatilsynet.