Individuelle samtaler er min primære ydelse. Der er både lægehenviste (sygesikringsklienter) og privatbetalere.

Sygesikringshenvisning:

Disse priser bestemmes af regionen og reguleres altid hhv 1. april og 1. oktober.

Individuel konsultation med henvisning (egenbetaling )-  429 kr. for første konsultation og 377,92 kr. for efterfølgende konsultationer. 

En konsultation er 45 min samtale – de resterende 15 min bruges til at betale, komme ind og ud af døren og til psykologens journalisering og forberedelse.
Du kan altid bede om dobbelt-tid hvis du ønsker det.

Betaling foregår pr mobile pay mens du er I klinikke med mindre andet aftales.

Vær opmærksom på at der er 12 kategorier man kan henvises under via sygesikring – stress er ikke en henvisningskategori. Stress og samlivsproblemer er ofte noget de privat tegnede forsikringer og sundhedsordninger giver tilskud til.

Privatbetalere:

(Priserne reguleres næste gang d. 1.2.25)

Individuel konsultation – 1200 kr pr session (45 – 60 min).

Gruppesamtale (ved to eller flere) – 1800 kr pr session (45 – 75 min)

Jeg tager IKKE klienter fra netværk. Du kan komme med en betalingsgaranti fra forsikring hvor der faktureres elektronisk efter min takst, men ellers skal du selv lægge betaling ud. Du får så faktura hvor der dokumenteres, at du har betalt. 

Dorte indberetter automatisk til Sygesikring Danmark, hvis du beder mig om det.

Akut tid (indenfor samme arbejdsdag 3000 kr som tillæg – Næste arbejdsdag: 2000 kr som tillæg).

Virksomhedsopgaver – 2200 kr pr time (foreberedelse aftales desuden).

Køretid – 900 kr pr time + statens takst.

Der gives rabat ved køb af mere end 100 timer af samme ydelse om året.

Ydelser er ikke momspålagte, da psykologer er lønsumsregistreret.

Betaling foregår pr mobile pay mens du er I klinikke med mindre andet aftales.