I opgaven som supervisor for typisk 4 – 8 medarbejdere i en afdeling hjælper psykologen med at løse aktuelle opgaver og dilemmaer indenfor en ramme, hvor der kan trækkes mere generelle erfaringer også. Supervisionen kan også have også fokus på at kunne bruge erfaringer i et overordnet læringsmål, således der genereres viden. Det er oplevelsen, at længerevarende opgaver giver psykologen et indgående kendskab til organisationen og dens medlemmer, som betyder at der kan udfordres optimalt og derved give maksimal læring, som implementeres og bruges i dagligdagen.