Minoritetsproblematikker (Jehovas vidner, Indre Mission, Luthersk Mission, Muslim og at vokse op i en anden kultur end den ens forældre har).

LGBTQIA+ (herunder crossdressing og polyamori)

Angst og OCD – der arbejdes ud fra kognitiv adfærdsterapi med skemaer, tanke og handlemønstre.

Depression – der arbejdes samtalebaseret, støttende og med teknikker fra kognitiv adfærdsterapi

ADD, ADHD. Der arbejdes med at skabe struktur og støtte.

Livskriser – der vil være støttende samtaler og hjælp til at overskue den proces du befinder dig i hvad enten der er skilsmisse, sygdom eller arbejdsmæssigt eller økonomiske forandringer.

Samlivsproblematikker / utroskab – der arbejdes med det, du selv kan ændre og kontrollere. 

Overspisning – også kaldet BED / binge eating disorder. Der arbejdes med dit forhold til mad og analyse af dine vaner og strategier samt ændring af disse. Dorte samarbejder gerne med privatpraktiserende læge hvis du er på vægtreducerende medicin.

Misbrug af alkohol, stoffer og andre rusmidler – Dorte arbejder ud fra at du skal lære om dit misbrug, at du selv skal tage aktiv stilling til hvad dit mål er og hun vil støtte dig i det mål. Dorte arbejder med baggrund i tidligere ansættelse i misbrugsenhed og ud fra teorier omkring ‘harmreduction’. Detbetyder at Dorte kan undervise dig i hvordan du passer bedst på dig selv mens du er i misbrug.