Jeg har ydernummer hvilket betyder, at du kan bruge en lægehenvisning til samtaler i klinikken i Struer. Der vil da være en egenbetalingsdel, som betales direkte i klinikken på MobilePay 337022 (dette kan også bruges til at dokumentere elektronisk, at klienten har været til samtale).

Hvis du eller din arbejdsgiver har tegnet en privat sundhedsforsikring, er der også mulighed for at få refunderet udgifter. I det tilfælde skal du selv lægge ud for samtaler. Jeg samarbejder ikke længere med netværksvirksomheder.

Sygesikringshenvisning:

Disse priser bestemmes af regionen og reguleres altid hhv 1. april og 1. oktober.

Individuel konsultation med henvisning (egenbetaling )-  462 kr. for første konsultation og 386 kr. for efterfølgende konsultationer.

En konsultation er 45 min samtale – de resterende 15 min bruges til at betale, komme ind og ud af døren og til psykologens journalisering og forberedelse.
Du kan altid bede om dobbelt-tid hvis du ønsker det.

Betaling foregår pr mobile pay mens du er I klinikke med mindre andet aftales.

Vær opmærksom på at der er 12 kategorier man kan henvises under via sygesikring – stress er ikke en henvisningskategori. Stress og samlivsproblemer er derimod ofte noget de privat tegnede forsikringer og sundhedsordninger giver tilskud til.

(Priserne reguleres næste gang d. 1.2.25)

Individuel konsultation – 1200 kr pr session (45 – 60 min).

Gruppesamtale (ved to eller flere) – 1800 kr pr session (45 – 75 min)

Jeg indberetter automatisk til Sygesikring Danmark, hvis du beder mig om det.

Akut tid (indenfor samme arbejdsdag 3000 kr som tillæg – Næste arbejdsdag: 2000 kr som tillæg).

Virksomhedsopgaver – 2200 kr pr time (foreberedelse aftales desuden).

Køretid – 900 kr pr time + statens takst.

Ydelser er ikke momspålagte, da psykologer er lønsumsregistreret.

Afbudsregler

Afbud skal ske på SMS senest dagen før kl 8.00 hvis du vil undgå at betale for samtalen. Så har Dorte mulighed for at give tiden videre til en anden.
Reglen gælder uanset årsagen, også selvom du eller dit barn bliver syg.

For aflysning af tid SKAL du sende en sms med afbud til Dorte på den eksisterende tid – ellers får du en faktura på udeblivelse / for sent afbud. Afbud accepteres uden gebyr hvis de sendes dagen før inden kl 8.00 om morgenen.

Du skal selv bestille ny tid online – kun i nødstilfælde kan der pr sms aftales ny tid. Dette fordi der er stor risiko for misforståelser og dobbeltbookinger ved længerevarende korrespondancer.